Visie

Kinderdagverblijf Trippel Trappel heeft bewust gekozen voor een kleinschalige opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar met maximaal 18 kinderen. Daardoor hebben wij voor elk kind voldoende aandacht en kunnen wij inspelen op de behoefte van het kind. Heeft u kind extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld bij een taalachterstand? Dan zorgen wij ervoor dat u kind optimale begeleiding krijgt zodat de achterstand zo klein mogelijk wordt.

Wij willen een huiselijke sfeer creëren zodat kinderen zich vertrouwd en veilig voelen, Dit maakt dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De kinderen hebben ook elke dag vertrouwde gezichten doordat we met 2 vaste kinderverzorgsters zijn die elke dag voor de kinderen klaarstaan.

Wij zorgen voor ontwikkelingsgerichte activiteiten. Daarnaast krijgen ze veel ruimte om zich te ontwikkelen en op ontdekkingstocht te gaan. Wij zorgen voor passend spelmateriaal en uitdagende oefeningen die hun stimuleren.

Voor het kind is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de verzorgsters en de ouders, een goed gevoel van de ouders heeft ook een positieve invloed op de opvang.

Missie

Kinderdagverblijf Trippel Trappel biedt een zeer huiselijke en professionele sfeer aan zodat de kinderen zich thuis voelen. Wij vinden het zeer belangrijk dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen op hun eigen tempo. Van iedere dag maken wij een gezellige en leerzame dag voor de kinderen met tal van activiteiten.

Toezicht Kind & Gezin

Wij staan uiteraard onder toezicht van Kind & Gezin. Dit betekent dat wij als kinderdagverblijf onderworpen worden aan een strenge inspectie waardoor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening gegarandeerd wordt.

Facebookpagina

Wij hebben ook een facebookpagina waar we wekelijks foto's op plaatsen van jullie kleine bengels, deze is uiteraard niet openbaar en enkel toegankelijk voor ouders en personeel.

 

Noa Vanhoegaerden
e-mail: noa97@live.be
GSM nr.: 0479 07 32 26 
De Reinelaan 19, 1831 Diegem